Uff jugular

Axel Loytved

Ting

Ben Oeztat

Rest

Christian Freudenberger

Nord Süd Dialog

Martin Wöhrl

Koaxial

Sebastian Dannenberg | Signe Guttormsen

Evidenz

Tobias Hübel | Norman Sandler

Show

Michael Schmid

Drostett

Enrik Hüpeden

Wandstücke

Künstler der Galerie und Gäste

Screen

Künstler der Galerie und Gäste

Fünf Dinge

Michael Schmid

Anwandlung

Shaotong He | Jan-Hendrik Pelz | Sonja Rentsch | Norman Sandler | Daniel Stubenvoll | Erik Sturm

What you already know

Sebastian Dacey

DOPPIG

Christian Aberle | Ruth Weigand

DOLBY

Martin Wöhrl

Neue Arbeiten

Heiner Blumenthal | Tobias Gerber

Subtitle

Heike Jobst

Glaube an die Kunst

Sonja Rentsch

I do it idiot

Edwin Schäfer

Neue Kante

Christian Freudenberger | Marc Hartmann | Christian Heilig | Martin Wöhrl

Da wo hier

Katalin Deér | Alan Johnston | Andreas Karl Schulze

Langsam tauchen

Andreas Lang

Martina Klein

Martina Klein

Bild und Bauen

Christian Freudenberger | Carsten Gliese

Superheroines

Ivar Tønsberg

Bittere Hunde

Heiner Blumenthal | Tobias Gerber | Edwin Schäfer

ALLUNDAUCH

Heiner Blumenthal | Martin Wöhrl

Trennung

Klaas Kloosterboer

Malerei

Han Schuil

paintings from the second floor

Andreas Lang | Bernd Mechler

Thunk

Marc Hartmann

"Original Handzeichnung"

Robert Kraiss | Dorothee Rocke | Edwin Schäfer | Isabel Zuber

November ist vor Dezember

Heiner Blumenthal | Christian Freudenberger | Signe Guttormsen | Marc Hartmann | Martina Klein | Klaas Kloosterboer | Robert Kraiss | Andreas Lang | Bernd Mechler | Håkan Rehnberg | Dorothee Rocke | Edwin Schäfer | Han Schuil | Andreas Karl Schulze | Ivar Tønsberg | Jos van Merendonk | Isabel Zuber

Displace

Christian Freudenberger | Markus Karstiess

Arbeiten 2002-2006

Jos van Merendonk

rit.ardando

Håkan Rehnberg

Bis an den Rand der Malerei

Signe Guttormsen | Martina Klein | Håkan Rehnberg | Han Schuil

KK03

Klaas Kloosterboer

Pigs are wintersnow

Heiner Blumenthal